(1)
Martynenko, V. V.; Primachenko, V. V.; Kaznacheyeva , N. M. 90 Years of PJSC “The Ukrainian Research Institute of Refractories Named After A. S. Berezhnoy.” SRRTC 2018, 117, 3-23.